Export

Csoportos képzõmûvészeti KIállítás és VJ-konferencia 'EXPORT' címmel november 28-ától Hunnia moziban

 

A KIállítás kezdeményezõi olyan szentendrei fiatalok, akik a legkülönfélébb médiumokban alkotnak és ez alkalommal szubterritóriumukon KÍvülre EXportálják ambícióikat, életérzésüket és KIfejezik szenvedésüket a lét elviselhetelen könnyûségétõl. Ebbõl a kalandból sem hagyják KI pesti, dunaújvárosi vagy fehérvári barátaikat, valamint az õket állandóan inspiráló, állandóan KIsérletezõ néhány élõ legendát.
Az installációkkal, festményekkel és más merészségekkel együtt video- és filmvetítések is lesznek a hétvégén, ahol a VJ-szakma jó néhány prominense is KItárulkozik és ütközteti véleményét egymással és a médiamûvészet néhány szkeptikusával.
Megnyitó: 2003 november 28 péntek, 18 óra.
Megnyitón fellépnek: Analóg Indiánok, Zombi Sport Klub

 

Pictures