Nemmindegy - hozzászólások a 20 éves magyar demokráciához

Megnyitó: november 6. (péntek) 19 óra
helyszín: Fogasház, Akácfa u. 51.
A kiállítás másnap, szombat estig látogatható!

kiállítanak:
Fátyol Viola
Fekete Jéé
Hollós István
Kondász Ferenc
Lázár Alexandra Emese
Pacsika Máté

A kiállítás ötlete a ,,Mozgásban a demokrácia” nevű német kezdeményezés kapcsán merült fel, és annak keretében is valósul meg. Az említett projekt Joseph Beuys művészeti és politikai eszméit hivatott népszerűsíteni szerte Európában, élén a közvetlen demokrácia gondolatával.

Ám hiába a tisztelet a beuys-i életmű iránt, a 70-es évek utópista válaszai aligha lehetnek érvényesek a magyar társadalom jelenlegi problémáira. Így ez a kiállítás sem ezen kinyilatkoztatások ,, magyar hangja” kíván lenni, hanem inspirációt merítve akár a ,,szociális plasztika” ideájából a mai magyar demokráciát akarja vizsgálni.

A kiállítás művei az identitás és a reprezentáció problémái köré csoportosulnak. Ezen fogalmak pedig összeérnek, hiszen az egyén szabadsága és méltósága döntően attól függ, hogy személye miképpen illeszkedik a társadalom többsége által akceptált és gyakran megkövetelt önképhez.

Ez a kiállítás nem akarja megmondani, hogy mit gondoljunk, érezzünk a demokráciáról. Abban mégis kategorikus, hogy nem mindegy, mi folyik a társadalomban, hozzá kell szólni, részt kell venni.

a kiállítást rendezte:
Pacsika Márton